ďťż
 
Czy Ktoś Mnie Szpieguje? Czy mam "wielkiego brata" ?
Przejrzyj wiadomoci
 
Cytat
Hate, hate your enemies/Save, save your friends/Find, find your place/Speak, speak the truth(Znienawidź, znienawidź swych wrogów /Chroń, chroń swych przyjaciół/Znajdź, zdajdź swoje miejsce/Mów, mów prawdę). Kurt Cobain
Index SATA i XP About Blank IE w XP SP2
 
  Witamy

Czy Ktoś Mnie Szpieguje? Czy mam "wielkiego brata" ?
Witam.
Mam prośbę. Jestem od niedawna w sieci bezprzewodowej. Z tego co słyszałem chłopaki co mi dostarczają neta lubią sobie grzebać w kompach. Miałęm zainstalowanego przez nich "remote admin" ale już usunąlem. Mam XP Prof. SP2..
Czy mogą mnie mimo wszystko jakoś jeszcze szpiegować i wchodzić do sieci lokalnej?
A to jest log :
Proszę Pomóżcie bo naprawdę sie na tym nie znam aż tak dobrze a nienawidzę takich ludzi.
Pzdr
rafan

Logfile of HijackThis v1.99.0
Scan saved at 15:44:20, on 2005-04-19
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\ZoneLabs\isafe.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\MicroStar\WLANUtility\WlanUtility.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org1.0.1\program\soffice.exe
C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe
C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\Program Files\MicroStar\WLANUtility\WLAN_Service.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\CafeSuite\CafeStation.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\rafan_praca\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/...rch/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/...//www.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/...//www.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/...rch/search.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/...//www.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/...//www.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe //ICWLaunch
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.1.11:80
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NetLimiter] C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe /s
O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
O4 - Startup: OpenOffice.org 1.0.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.0.1\program\quickstart.exe
O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe
O4 - Global Startup: WlanUtility.lnk = C:\Program Files\MicroStar\WLANUtility\WlanUtility.exe
O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111157} - ms-its:mhtml:file://C:\nosuch.mht!http://213.159.117.203/dl/adv621/x.chm::/load.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5co...b?1113501461976
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.co...kanerOnline.cab
O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g...d8_2_0_0_21.cab
O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\url_wpmsg.dll
O23 - Service: CA ISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\WINDOWS\System32\ZoneLabs\isafe.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Network Proxy - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: ISSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
O23 - Service: MSI_WLAN_Service - Unknown - C:\Program Files\MicroStar\WLANUtility\WLAN_Service.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


Następnym razem wklejaj log między znaczniki [ code] [/ code]

Automat do analizy logów HijackThis jest tam:

http://www.hijackthis.de/

Co to jest:
C:\Program Files\CafeSuite\CafeStation.exe
???
Do usunięcia:
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe //ICWLaunch (ale to nie taki szpieg o jakiego pytasz)

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111157} - ms-its:mhtml:file://C:\nosuch.mht!http://213.159.117.203/dl/adv621/x.chm::/load. exe
!!!

nie podobają mi się też wpisy dotyczące Yahoo! i Messengera, ale może używasz?
Wpisy dotyczące sieci (bezprzewodowej) są w miarę typowe, ale wiesz że mogą uruchamiać inne programy? nie wiedziałeś ... to już wiesz :D
Wiesz co to jest NetLimiter i do czego służy?
O4 - HKLM\..\Run: [NetLimiter] C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe /s

[EDIT] Już wiem co to jest CafeStation.exe - program do zdalnej kontroli kompa stosowany w kafejkach :D
Czyli masz szpiega, nie da się ukryć. Wpisy dotyczące Yahoo! są z tym powiązane, dokładnie nie wiem o co chodzi ale jeśli nie używasz panela Yahoo! i ich komunikatora to je też wywal.
Użytkownik IchBinIdiot edytował ten post 19 kwiecień 2005 - 23:08
no ale jak oni ci poinstalowali, to moze ich postraszyc policja!

no ale jak oni ci poinstalowali, to moze ich postraszyc policja!...
Wiesz co to jest NetLimiter i do czego służy?
O4 - HKLM\..\Run: [NetLimiter] C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe /s

[EDIT] Już wiem co to jest CafeStation.exe - program do zdalnej kontroli kompa stosowany w kafejkach :D
Czyli masz szpiega, nie da się ukryć. Wpisy dotyczące Yahoo! są z tym powiązane, dokładnie nie wiem o co chodzi ale jeśli nie używasz panela Yahoo! i ich komunikatora to je też wywal.


NetLimiterem mozna nakladac limity transferu na dane programy. Tez wlasnie sprawdzilem to CafeStation.exe - http://www.cafesuite...?doc=mozliwosci

Skasuj to i powiedz chlopakom z adminowni ze kawiarenki nie zamierzasz otwierac ;]

i zapowiedz ze jesli sie to powtorzy to nastepnym razem bedziesz z nimi rozmawial za posrednictwem policji :wink:

Nie martwiłbym się tym rodzajem szpiegowania. Poprostu usunąć to i zabezpieczyć się poprzez zainstalowanie poprawek na windowsa + firewall i jakiś program antywirusowy.
Natomiast martwiłbym się najbardziej tym czego nie da się wykryć ani udowodnić. Oni jako właściciele łącza mogą podsłuchiwać (sniffować) tak że nie będzie zadnej mozliwości sprawdzić czy to robią lub nie. A jak wiadomo przez net przelatuje duuzo informacji nieszyforwanych (hasła email, rozmowy GG...). Jedyny ratunek to używać szfrowania SSL gdzie się tylko da.


comp
Sterowniki Hp Deskjet 3650 Czy ktoś ma stery pod winde 64 do hp deskjet 3650?Rozdzielenie Sieci Lokalnej Na 2 Komputery !!! TO DLA MNIE BARDZO WAZNE !!!Firewall Pod Winxp64 Czy ktos ma firewalla pod winxp 64bit?Problem Z Ftp / Co Mnie Blokuje ? nie mogę nic pobierać z FTP :(Windows Longhorn Server - Program Beta Testing czy ktoś z forumowiczow bierze udział w tym programie?Win 98 problem z USB pomocy!!!NIECH KTOŚ WRESZŚCIE TU ZAJRZYOdzyskiwanie Trwale Usunietych Maili W Outlook2002 czy ktos wie jak to zrobic?Folder "system Volume Information" Windows nigdy nie przestanie mnie zadziwiać ;)Może rzuci ktos fahowym okiem na takowy logPisze Juz 3 Raz Niech Ktos Wreszcie Odpowie Odpowiedzi mikrobiologia, Studia Politechnika IBP, Mikrobiologia wykład
Alkochol 120%.msi
Lista plików jpg do pobrania, pobierz, download
Arbeloa trafi na Santiago Bernabeu
Wyścigi w LANie
Limbonic Art
Link
Cytat

I oto, kiedy zaczął się walić ów złoty i marmurowy gmach złego smaku, przyszedł On, lekki, odziany w światłość, ostentacyjnie ludzki, umyślnie prowincjonalny, galilejski, i od tej chwili zniknęły narody i bogi, i ukazał się człowiek, człowiek - cieśla, człowiek - oracz, człowiek - pasterz. Wśród stada owiec o zachodzie słońca, człowiek, który nie brzmiał ani trochę dumnie, człowiek uwieczniony wdzięczną pamięcią we wszystkich matczynych kołyskach i we wszystkich malarskich galeriach świata. Borys Pasternak
Gdy ktoś kogo wielce podziwiasz i szanujesz, zdaje się być pogrążony w głębokich myślach, prawdopodobnie myśli o obiedzie. Zasada Wielkości
Absoluta sententia expositore non indiget - doskonale jasne słowa nie wymagają wyjaśnienia.
Idealnego męża poznaje się zwykle po tym, że jest on żonaty z inną kobietą. Faye Dunway
Ex definitione - z definicji.

Valid HTML 4.01 Transitional

Free website template provided by freeweblooks.com